Case & Referenser

Här delar vi några av våra case.
februari 28, 2017

E.ON. Möt solen

Kund: E.ON Sverige AB
Produkt: Fotomaten
Datum: 31/10-1/11, 7/11, 14-15/11, 21/11 2015 + 9-12/6, 14-17/7, 22-25/9 2016
Plats: Stockholm, Norrköping, Malmö, Örebro – Sverige

Eventet i korthet
Att kunna tända lampan på kvällen när man ska göra sina läxor är lätt att ta för givet, för visste du att var fjärde människa på jorden faktiskt saknar elektricitet? Det är alltså mer än 1,5 miljarder människor. En och en halv miljard. Därför är vi extra stolta att under två år i rad ha genomfört det unika projektet ”Möt solen” tillsammans med E.ON runt om i Sverige. Med denna kampanj ville E.ON. på ett roligt sätt uppmärksamma det faktum att sol- och vindenergi är ett mycket bättre val för miljön och samtidigt hjälpa till att skänka solenergilampor till Mwanza i Tanzania så att fler skolbarn får möjligheten att läsa läxorna på kvällstid, utbilda sig och på så vis förverkliga sina drömmar. Kampanjen gick ut på att besökarna fotograferade sig inne i en specialbyggd sol och delade bilden med hashtagen #mötsolen. För varje bild som delades under denna hashtag så skänkte E.ON alltså en solenergilampa i samarbete med hjälporganisationen GIVEWATTS.

Omfattning av tjänster
Det vi gjorde var att vi placerade Fotomaten inuti den specialbyggda kupolen som skulle föreställa en sol. När besökaren sedan klev in i solen började en ljudslinga att spelas med hjälp av en sensor som vi hade placerat i öppningen. När ljudslingan var slut uppmanades besökaren att trycka på en stor röd knapp på en pelare placerad intill Fotomaten och kunde på skärmen på Fotomaten se E.ON:s specialdesignade gränssnitt.

Specialbyggd kupol
solen

Eget gränssnitt
review

Detta startade i sin tur igång Fotomaten så att den började ta 3 bilder med 3 sekunders mellanrum samtidigt som en lampa och en fläkt gick igång som då skulle simulera sol- och vindkraft. E.ON hade även valt att lägga till en GIF-funktion som då gjorde så att dessa 3 bilder lades ihop till en kortare videoslinga. Utöver sol- och vindeffekten la vi även på ett mjukt filter på alla bilder för att få fram den rätta känslan av att solen skiner. Detta tillsammans med en overlay i form av E.ON:s logga och budskap.

GIF-bild
eongif

Efter fotosessionen printades först en specialdesignad utskrift direkt ut från Fotomaten som gästen fick ta med sig i handen och sedan var gästen välkommen ut till en extern delningsstation där de kunde välja att dela sin GIF-bild via mail och Facebook. När besökaren valde att dela sin bild via mail fick de ett specialdesignat mail från E.ON.

Utskrift
eon5

Alla bilder som togs i fotobåset laddades även automatiskt upp på 2 platser. Dels på en TV-skärm bredvid delningsstationen i form av ett bildspel och på www.motsolen.se. Denna hemsidan var särskilt framtagen för denna kampanj och skapad av oss för att integrera en live feed online.

Extern delningsstation och TV-skärm med live feed
eon


Detta levererade vi:

– Fotomaten
– Eget gränssnitt
– Lampa och fläkt
– GIF-funktion
– Overlay
– Filter
– Extern delningsstation med folierad kub
– TV med bildspel
– Specialdesignat e-mail
– Skapade hemsidan www.motsolen.se där en live feed automatiskt uppdaterades.

Resultat
Bilder tagna: 3418
Lampor skänkta: 300


Kund: E.ON Sweden AB
Produkt: Open Air Booth
Datum: 31/10-1/11, 7/11, 14-15/11, 21/11 2015 + 9-12/6, 14-17/7, 22-25/9 2016

Plats: Stockholm, Norrköping, Malmö, Örebro – Sweden

Event brief
If you live in a country like Sweden, it’s easy to take electricity and lighting a lamp whenever you want to for granted but did you know that every fourth person on earth doesn’t have access to electricity? That’s more than 1.5 billion people. One and a half billion.

Therefore, we are especially proud that for two years in a row have had the opportunity to work together with E.ON and their unique project “Meet the Sun” around Sweden. With this campaign E.ON. wanted in fun way make people pay more attention to the fact that solar and wind energy is a much better choice for the environment, while at the same time helping to donate solar lamps to Mwanza in Tanzania so that more school children will have the opportunity to do their homework in the evening, and realizing their dreams by getting an education.

The idea of the campaign was to get visitors to take a photo inside a custom-built dome that looked like a sun and then share their image on social media with the hashtag #mötsolen (#meetthesun). For every picture that was shared with this hashtag E.ON donated a solar lamp in cooperation with the organization GIVE WATTS.

Scope of services
What we did was that we placed our Open air booth inside the custom-built dome and when the visitor stepped into “the sun” a voice-recording began to play thanks to a sensor that we had placed in the opening. At the end of the recording, the visitor was encouraged to push a big red button placed next to the booth and on the display you could see E.ON’s specially designed interface.

In turn this activated a lamp and a fan that was turned on to simulate solar and wind power while at the same time the booth began taking 3 pictures every 3 seconds. E.ON had also chosen to add a GIF-function which did so that these three images were combined into a short video loop. In addition to solar and wind power, we added a soft filter on all images to make it look more like the sun was shining. This, together with E.ON’s logo and message as an overlay.

When the photo session was done, the visitor got their photo printed directly from the booth in a unique design especially created for E.ON. Afterwards the visitor was welcome to also share the GIF-version of their picture from an external sharing station placed outside the sun. It was done this way to get a much better flow and not stop the line of people wanting to get their picture taken. Either they could choose to share it to their email address or Facebook and if the visitor chose to share their picture by email they received a specially designed email from E.ON.

All images that were taken in the photo booth was automatically uploaded to two places. Partly on a TV screen next to the sharing station and partly online at www.motsolen.se. This website was created by us on the client’s request specifically for this campaign to integrate a live feed online.

This was what we delivered:
– Open air booth

– A custom interface
– Lamp and fan
– GIF-function
– Overlay
– Filter
– External sharing station on top of a branded cube
– TV with slideshow
– Specially designed email
– Created the website www.motsolen.se where a live feed was automatically uploaded.

Results
Pictures taken: 3418
Lamps donated: 300

februari 27, 2017

Mazda i Kläppen

Kund: Mazda Motor Sverige
Produkt: Instagramskrivare
Datum: 12/2-7/3 2016 + 9/2-14/3 2017
Plats: Kläppen, Sälen – Sverige

Eventet i korthet
Den japanska biltillverkaren Mazda har i flera år varit samarbetspartner till Kläppen Ski Resort och har bland annat sin egen Mazda Weekend som äger rum på vårkanten där över 60 Mazdaägare och deras familjer bjuds in. När de ville hitta ett sätt att få besökarna att interagera mer med varumärket och ge dem ett fint semesterminne att ta med sig hem föll valet på en av våra Instagramskrivare.

Omfattning av tjänster
Det besökaren behövde göra för att få sin bild utskriven var alltså att ta en bild med sin mobil, ladda upp den på Instagram med öppen profil, använda Mazdas utvalda hashtag #mazdaikläppen och sedan åka ner till fjällbyn där Mazda hade byggt upp en särskild fotovägg för att hämta sin utskrivna bild.Våra produkter är temperaturkänsliga men det löstes genom att vi byggde in Instagramskrivaren i en specialtillverkad box, bakom fotoväggen, under ett tält. På plats fanns givetvis även eventpersonal som hjälpte besökarna vid eventuella frågor. För att stärka sitt budskap valde Mazda även att designa alla utskrifter med en bild på en av deras bilar, logga samt den valda hashtagen.

Resultat
Utskrifter: 901 (2016)

mazdatavla    mazdatält


Client: Mazda Motor Sweden
Product: Instagram printer
Date: 12/2-7/3 2016 + 9/2-14/3 2017
Location: Kläppen, Sälen – Sverige

Event Brief
The Japanese car manufacturer Mazda, has been a partner to Kläppen Ski Resort in Sweden for several years and have their own Mazda Weekend which over 60 Mazda owners and their families are invited to. When they wanted to find a way to get visitors to interact more with the brand and give them a nice vacation memory to take home with them, the choice fell on one of our Instagram printers.

Scope of Services
For the visitors to get their picture printed they needed to take a photo with their phone, upload it to Instagram with an open profile, use Mazda’s chosen hashtag #mazdaikläppen and then walk (ski?) down to the village where Mazda had set up a special photo wall to pick up their printed image. Our products are sensitive for cold temperature but we solved that by placing the Instagram printer in a custom-made box behind the photo wall and under a tent. The event of course also had staff that helped the visitors by answer any questions regarding their photo prints. To reinforce their message Mazda chose also to design all photo prints with a picture of one of their cars, logo and hashtag.

Results
Prints: 901 (2016)


Boka idag!

Skriv in dina uppgifter så kontaktar vi dig.

PS! Vi är poppis, reservera ditt datum idag!