Mazda i Kläppen

Kund: Mazda Motor Sverige
Produkt: Instagramskrivare
Datum: 12/2-7/3 2016 + 9/2-14/3 2017
Plats: Kläppen, Sälen – Sverige

Eventet i korthet
Den japanska biltillverkaren Mazda har i flera år varit samarbetspartner till Kläppen Ski Resort och har bland annat sin egen Mazda Weekend som äger rum på vårkanten där över 60 Mazdaägare och deras familjer bjuds in. När de ville hitta ett sätt att få besökarna att interagera mer med varumärket och ge dem ett fint semesterminne att ta med sig hem föll valet på en av våra Instagramskrivare.

Omfattning av tjänster
Det besökaren behövde göra för att få sin bild utskriven var alltså att ta en bild med sin mobil, ladda upp den på Instagram med öppen profil, använda Mazdas utvalda hashtag #mazdaikläppen och sedan åka ner till fjällbyn där Mazda hade byggt upp en särskild fotovägg för att hämta sin utskrivna bild.Våra produkter är temperaturkänsliga men det löstes genom att vi byggde in Instagramskrivaren i en specialtillverkad box, bakom fotoväggen, under ett tält. På plats fanns givetvis även eventpersonal som hjälpte besökarna vid eventuella frågor. För att stärka sitt budskap valde Mazda även att designa alla utskrifter med en bild på en av deras bilar, logga samt den valda hashtagen.

Resultat
Utskrifter: 901 (2016)

mazdatavla    mazdatält


Client: Mazda Motor Sweden
Product: Instagram printer
Date: 12/2-7/3 2016 + 9/2-14/3 2017
Location: Kläppen, Sälen – Sverige

Event Brief
The Japanese car manufacturer Mazda, has been a partner to Kläppen Ski Resort in Sweden for several years and have their own Mazda Weekend which over 60 Mazda owners and their families are invited to. When they wanted to find a way to get visitors to interact more with the brand and give them a nice vacation memory to take home with them, the choice fell on one of our Instagram printers.

Scope of Services
For the visitors to get their picture printed they needed to take a photo with their phone, upload it to Instagram with an open profile, use Mazda’s chosen hashtag #mazdaikläppen and then walk (ski?) down to the village where Mazda had set up a special photo wall to pick up their printed image. Our products are sensitive for cold temperature but we solved that by placing the Instagram printer in a custom-made box behind the photo wall and under a tent. The event of course also had staff that helped the visitors by answer any questions regarding their photo prints. To reinforce their message Mazda chose also to design all photo prints with a picture of one of their cars, logo and hashtag.

Results
Prints: 901 (2016)


[owl-carousel category=”demo” items=”3″ autoPlay=”true” pagination=”true”]

Huvudkontor

Stockholm

Bolidenvägen 14C
121 63 Johanneshov

Kontor

Göteborg

Göteborgs Scenteknik
Åbäcksgatan 8
431 67 Mölndal