Förra veckan hyrde Audi återigen in vår fotomat med green screen till ett av sina event. De valde precis som sist att gå ”all in” med brandingen vilket vi så klart tycker är roligt eftersom vi ser spridningen av kundens varumärke som en av Eventomatics huvuduppgifter!

Audi valde att ha med sitt varumärke både som bakgrund på bilderna och genom sin logotyp på bildramen. Gästerna hade även möjlighet att dela de brandade fotona genom vår bilddelningsstation vars bildskärm naturligtvis också var brandat med Audis logga. Förutom detta hade Audi tillverkat brandade kuvert där man kunde sätta fotot man tagit och fick med sig hem.

Genom Eventomatics produkter och tjänster vill vi att kunden alltid ska ha möjlighet att sprida sitt budskap genom sina gäster/egna kunder både i social media och i den fysiska världen. Vi vet (av egen erfarenhet) att det alltid är roligt att ta och att dela med sig av foton!

Last week Audi hired our open air booth with green screen again for one of their events. Just as last time they chose to go ”all in” with the branding of the products, which we of course think is great since we see the spreading of a client’s brand as one of Eventomatic’s main tasks.

Audi chose to have their logo both on the background for the pictures and on the picture frame for the printouts. The guests could also share the branded photos through our share station, which screen of course was branded with the Audi-logo. Moreover, Audi had made branded envelopes where you could put the photo you’d taken and bring home.

Eventomatic’s services and products aim to make it possible for the clients to spread and promote their brand through their guests/own clients in both social media and the physical world. We know (through our own experience) that it’s always fun to take and share photos!

2015-10-23 20.44.55

2015-10-23 17.52.07

2015-10-23 17.58.37

2015-10-23 19.08.14

2015-10-23-672832015-10-23-74511