I förra veckan underhöll två av våra fotobås studenterna vid Jönköpings Högskola när de nya studenterna hälsades välkomna till skolan. Hela campus spärrades av och förvandlades till en festival med cirkustema, enbart för studenterna. Under festivalen uppträdde artister som Maskinen, Thomas Stenström, Miriam Bryant, The Royal Concept samt artister från Cirkus Cirkör. Både stämningen och vädret var på topp och under events alla dagar visades bilderna tagna i fotobåset i ett bildspel på en storbildsskärm utplacerade på olika ställen på campus.

Jönköpings studentkårs projektledare Alexander Morad berättar vid ett samtal med oss att de tidigare haft ett provisoriskt, hemmasnickrat fotobås på campus som blivit populärt, varför de tycker det är extra roligt att ha några ”riktiga” bås på plats under festivalen och att alla studenter kan få med sig ett minne med högskolans logga hem!

Välkomna till en ny termin allihopa, vi hoppas att vi kunde vara med och bidra till en rolig start på den! 😀

Last week a couple of our photo booths entertained the students at Jönköping University when the new ones were welcomed to the school. The entire campus was turned into a festival area with circus theme, for students only. The festival had acts such as Maskinen, Thomas Stenström, Miriam Bryant, The Royal Concept and artists from Cirkus Cirkör. The atmosphere and weather were both at their best and during the days of the event the pictures taken were showing on a slideshow on a big screen for everyone to see.

The project manager of Jönköping’s Student Union Alexander Morad was telling us during a conversation that they used to have a temporary, home made photo booth at campus which got really popular why they think it’s particularly fun to have ”real” booths on the grounds during the festival and that all students are able to take a memory with the University logo with them home!

Welcome all of you to a new semester, we hope that we could contribute to a fun start to it! 😀

2015-08-21 17.33.40

2015-08-21 20.14.56

2015-08-21 14.01.55

2015-08-21 17.56.54

2015-08-21 18.52.20

2015-08-22 00.25.38

2015-08-19 22.24.45