I september arrangerades för 66:e gången Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), en mässa för transport och logistik och denna gång i Hannover. IAA är den ledande mässan för nyttofordon med över 2000 utställare från 52 länder och en kvarts miljon besökare! Bland utställarna fanns Renault Trucks med sin offroad-lastbil som bl.a. varit med och tävlat i det 2 veckor långa Dakar-rallyt!

Vår fotomat fick hänga med ner till Tyskland, och tillsammans med kunden tog vi fram ett superhäftigt fotokoncept där besökarna fick möjligheten att ta en bild med illusionen av att de stod bredvid Renaults lastbil vid kanten till en avgrund. För att skapa en 3D-effekt monterade vi en systemkamera ovanför montern, och med hjälp av ett *anamorfiskt tryck som placerades på marken under lastbilen kunde vi skapa en projektion av att bilen och besökarna befann sig vid ett brant stup. Genom att dessutom använda customized live view kunde vi skala bort de delar av monterytan som inte skulle synas på förhandsvisningen samt själva utskriften (mer om möjligheterna med customized live view kommer inom kort i ett nytt blogginlägg).

Besökarna fick sedan via vår delningsstation lämna sina kontaktuppgifter samt svara på 5 korta frågor om sig själva som kunden sedan kan använda för uppföljning och statistik. Därefter fick de sin anamorfiska bild utskriven samt möjligheten att direkt maila den till sig själva. Till eventet valde kunden även att foliera fotomaten och delningsstationen, samt skapa ett skräddarsytt gränssnitt i samma tema. Vi HTML-anpassade även mailet som skickades till besökaren med Renaults bilder och grafik om de valde att dela bilden via e-postfunktionen.

Ett superroligt och lärorikt event med många nya idéer och lösningar! Nedan kommer ett gäng bilder från mässan och fotokonceptet 🙂

*En anamorfos är en deformerad bild som uppenbaras i sin rätta form då man ser på den ur rätt vinkel

This september, the 66th Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) fair for Commercial Vehicles took place, and this time in Hannover. IAA is the leading International Trade Fair for Mobility, Transportation and Logistics with over 2000 exhibitors from 52 different countries and a quarter of a million visitors! Among the exhibitors was Renault Trucks with their offroad truck that participated in the two weeks long Dakar Rally!

Our Open air booth got to tag along to Germany, and together with the client we developed a super cool photo concept where the visitors got the opportunity to take a photo with the illusion of standing next to Renaults truck next to the edge of an abyss. To create a 3D-effect we mounted a DSLR camera above the exhibition stand, and with the help of an *anamorphic print that was placed on the floor under the truck we could create a projection of the truck and the visitors standing next to a precipice. By also using a customized live view we were able to choose what parts from the exhibition area should show in the preview and the printed photo (more about the possibilities with customized live view will come later on in the blog).

The visitors could then through our sharing station leave their contact information and answer 5 short questions about themselves that the client later on can use for follow-up and statistics. The visitor then got their anamorphic image printed and also the possibility to directly email the photo to themselves. For the event the client also chose to wrap the Open air booth and the sharing station, as well as create a customized interface with the same theme. We also HTML-customized the email that was sent to the visitor with Renault pictures and graphics if they chose to share the picture through the email function.

A super fun and educational event with a lot of new ideas and solutions! Below are some pictures from the fair and the photo concept 🙂

*An anamorphose is a deformed image that is revealed in its proper shape when you look at it from the right angle

dsc02474

anamorfos1

anamorfos2

dsc02492

dsc02371