Under ett flertal helger i oktober och november hyrde E.ON in vår Fotomat till sina event i olika gallerior runt om i Stockholm. Just nu samarbetar E.ON med en hjälporganisation som arbetar för att alla människor i världen ska ha tillgång till ren och hållbar energi, och tillsammans med E.ON tog vi fram en riktig special-fotolösning. Vi vill tacka E.ON för ett superroligt, viktigt och minst sagt spännande samarbete under dessa veckor! Läs mer om lösningen nedan.

E.ON:s koncept var enkelt: ”Bjud på dig själv så bjuder vi på solenergilampor i Tanzania”. Detta fick galleriornas besökare göra genom att ta en bild på sig själva i vår fotomat, som för dessa tillfällen var inbyggd i en ”sol”. Besökarna gick in i solen och i samma stund välkomnades de av en röst som också instruerade dem att trycka ned en röd knapp. Rösten fortsatte sedan att berätta om projektet samtidigt som en fläkt sattes igång och en stark lampa, en ”sol”, tändes. I samband med detta togs tre stycken bilder med kort intervall medan fläkten blåste.

Om besökaren delade sin bild i social media, med E.ON:s förbestämda hashtag med hjälp av vår Mediastation utanför solen, skänkte E.ON sedan en solenergilampa till Tanzania.

Förutom detta visades även alla tagna bilder på en bildskärm, också uppsatt utanför, och hamnade även på en skräddarsydd websida. Besök den på mötsolen.se för att se all fina bilder! 😀 De hade dessutom lagt till vår roliga Moving Pictures-funktion, och valde man att maila sina Moving Pictures till sig själv gjordes de om till video-format för att kunna laddas upp till Instagram. Allt detta ser ni ett smakprov på här nedan 🙂

During several weekends in October and November E.ON hired our Open air booth for their events in a few different shopping centres in Stockholm. Currently E.ON is cooperating with a help organisation that is working towards that everyone in the world should have clean and sustainable energy, and for this Eventomatic and E.ON developed an special, custom-made photo solution. We would like to thank E.ON for some super fun, important and very exciting events during these weeks. Read more about the solution below.

E.ON’s concept was simple: “Share a photo and we will donate solar energy lamps to Tanzania”. The visitors did this through taking their picture in our open air booth, which was built into a big “sun”. The visitors went into the sun and were greeted by a voice that instructed them to push a red button. The voice kept on talking about the project and at the same time a fan began spinning and a strong light, “the sun”, was turned on. Simultaneously three pictures were taken shortly after each other while the wind was blowing.

If the visitor shared their picture in social media, with E.ON’s pre-programmed hashtag, through our Share station outside the sun, E.ON donated a solar energy lamp to Tanzania.

A part from this, all the photos were showing outside on a big screen and were also uploaded to a specially made website. Visit the website mötsolen.se to see all the pretty pictures! 😀 In addition to all this they had added our awesome Moving Pictures-feature and if the visitors chose to e-mail the Moving pictures to their selves they arrived as a video so that it could be uploaded to Instagram. Have a look at this below. 🙂

2015-11-14 10.29.56

2015-11-14 10.33.44

2015-11-14 10.31.00

2015-11-21-58605

2015-11-21-65238

Screenshot 2015-11-27 15.51.43