Att det inte går att länka till sidor på Instagram är inget nytt, kanske har du själv irriterat dig på detta någon gång? Nu är ju själva syftet med Instagram visserligen bilder och inte text eller länkar, men särskilt som företag finns det kanske ett behov av att kunna länka då man använder Instagram som marknadsföringskanal.

Nu lanserar därför Instagram på prov ett nytt sätt för företag som annonserar via Instagram att dels just länka men också dela flera bilder på samma gång! I dessa så kallade Carousel Ads skrollar följaren igenom bilderna horisontellt i stället för vertikalt och sista bilden i bildserien innehåller en länk direkt till företagets sida. Läs mer och se videon via länken nedan.

It’s nothing new that you can’t post links on Instagram, it might have even annoyed you once or twice before? It’s true that the main purpose of Instagram is pictures and not texts or links, but particularly companies might find it important to be able to post links when using Instagram as a marketing channel.

Therefore, Instagram is now test releasning a way, not only to post links, but also to share several photos at once! Looking through these so called Carousel Ads the follower scrolls through the photos horizontelly instead of vertically and the final image provides a link to the company’s website. Read more and see a video of the new feature through the link below.

Instagram Unveils Clickable Content and Carousel Ads: What This Means to Marketers

instaneww