En av Eventomatics viktigaste uppgifter, förutom att underhålla och aktivera besökare på event, tycker vi är att hjälpa företag att sprida sitt budskap, både on- och offline, genom våra produkter. Vi älskar våra produkter just för att de på ett så bra sätt förenar nytta med nöje!

Nu erbjuder vi er som hyr vår Instagramskrivare även ett spännande sätt att hålla koll på er spridning i social media! Efter ert event följer vi upp spridningen via er utvalda hashtag och har möjlighet att skicka ut information om bland annat antalet personer ert budskap potentiellt har nått ut till, de mest flitiga användarna av er hashtag under eventet, vilka andra hashtags som är omnämnda tillsammans med er osv osv. En funktion som blivit mycket uppskattad och dessutom är kostnadsfri! 😉

One of Eventomatic’s most important jobs, apart from entertaining and activating guests at events, is to help companies to spread their message, both on- and offline, through using our products. We love our products just because they in such a perfect way combine business with pleasure!

Now we’re also offering all of you who rent our Instagram printer a great way of keeping track of the reach of your hashtag in social media! After your event we track your hashtag in a way that makes it possible for us to give you information on for example number of impressions, the most active users of your hashtag during the event, which other hashtags that are mentioned with yours etc etc. It’s become one of our most appreciated services and on top of everything it’s free! 😉

Avancerad statistik