Nedan ser ni en av de första Polaroidkamerorna i världen, dessa började säljas i Boston 1948. Uppfinnaren och företaget Polaroids grundare hette Edwin Land och skulle senare komma att bli en stor inspiration för bland andra Steve Jobs.

Below is one of the first Polaroid cameras ever made, sold in Boston in 1948. The inventor and the founder of Polaroid Co. was Edwin Land, whom for instance Steve Jobs later was greatly inspired by.

059 0001

Några decennier senare hade den utvecklats till hur vi idag är mer vana att se den, här den gamla klassiska versionen från 1980-talet.

A few decades later it had developed into what perhaps most of us today would recognize as the typical old fashion Polaroid camera, here the classic version from the 1980’s.

ny80

Idag, när fysiska bilder för oss flesta blivit klart mer unika än digitala, tillhandahåller vi på Eventomatic något som kombinerar fysiska bildutskrifter med sociala medier. Med hjälp av vår Instgramskrivare förvandlas din egen smartphone till en modern version av dåtidens Polaroidkamera. Ta en bild, ladda upp den på Instagram och din bild skrivs ut direkt!

In this day and age when physical photos for most of us has become far more unique than digital ones, Eventomatic provides something which combines physical photo prints with social media. Thanks to the Instagram printer you can turn your smartphone into a modern version of the classic Polaroid camera. Take a snap, upload it to Instagram and your photo will be instantly printed!

vårinsta