Just nu har vi ett pågående samarbete med Blodcentralen som vi är extra stolta över. Det behövs nämligen fler blodgivare i Stockholm och särskilt mycket blod behövs inför långhelger som jul och nyår. Ta därför chansen att ställa dina frågor om blodgivning, anmäl dig som blodgivare eller ta en bild i vår fotomat när Blodbussen kommer till en plats nära dig. Förutom att du gör en riktig god och välbehövlig gärning samt får ett fint minne i form av en fotoremsa så kan du även vara med i utlottningen av presentkort från Liveit genom att dela din bild under hashtagen #bästajulgåvan. Därför uppmanar vi alla som har möjlighet att ge blod nu inför jul att faktiskt göra det och därmed rädda liv!

Här kommer datumen för de kvarstående stoppen där du kan besöka Blodbussen och lämna din julgåva:

8/12 Stockholms Universitet, kl. 10-15
12/12 Södertörns Högskola, kl. 10-15
14/14 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), kl. 10-15

Right now we have an ongoing collaboration with Blodcentralen that we’re especially proud of. Stockholm city is in need of more blood donors since blood is really needed for the long holidays such as Christmas and New Year. When you visit the Blood bus you have the chance to ask questions about donation, sign up for donations or take a picture in our Open Air Booth when the Blood bus comes to a place near you. Besides doing a really good and needed deed and getting a nice memory in the form of a photo strip, you can also have a chance to win gift certificates from Liveit by sharing your picture under the hashtag #bästajulgåvan. Therefore, we encourage everyone that are able to give blood to do so before Christmas and help save lives!

Here are the dates for the remaining stops where you can visit the Blood bus and leave your Christmas gift:

8/12 Stockholm University, 10AM-3PM
12/12 Södertörn University, 10AM-3PM
14/14 KTH Royal Institute of Technology, 10AM-3PM

blodcentralen