I förra veckan fick besökare på All Star Gym chansen att träffa ingen mindre än Alexander ”The Mauler” Gustafsson. Vår Fotomaten fanns självklart på plats, och med en kreativ fotolösning där man använt sig av en green screen med overlay fick besökarna möjlighet att skapa egna bilder i sann UFC-anda!

Last week visitors at the All Star Gym had the chance to meet no-one less than Alexander ”The Mauler” Gustafsson. Our open air booth was of course on set, and along with a clever photo solution where an overlay was placed on top of a green screen photo, the visitors had the opportunity to create their own UFC-inspired pictures!

mauler1

mauler2

ea