img_0227

Sist men inte minst bland tillskotten i team Eventomatic är medarbetare Sandra Haglöf, vår nya Assistant Event Coordinator & Administrator. Även hon fick svara på några snabba frågor för att ni ska få lära känna henne lite bättre. 🙂 

Hur kommer det sig att du började arbeta på Eventomatic?
– Två år i rad har jag under högsäsong jobbat extra vid sidan av mina studier som arbetsledare på Eventomatics systerbolag StudentEvent och har då fått bra kontakt med företaget. När jag sen blev färdigutbildad och sökte en heltidstjänst var det perfekt timing när jag såg deras jobbannons på Facebook. Event och service ligger mig varmt om hjärtat så det kändes självklart att min nya arbetsplats skulle vara på Eventomatic och jag är glad att det blev så!

Vad är din arbetsroll hos oss?
–   Som event koordinator och administratör kommer jag ta hand om inkommande bokningar men även bloggen, nyhetsbrevet, sociala medier och allmänt kontorsgöra.

Vad tror/hoppas du kunna bidra med hos Eventomatic?
–  Ett högt driv, kreativitet och erfarenhet från både event och servicebranschen.

Vad gjorde du innan du kom till Eventomatic?
– På dagarna pluggade jag konceptutveckling inom event- och besöksnäring på IHM Business School och på kvällarna/helgerna jobbade jag på olika event och även som projektledare/social media manager för träningsresan Hälsokicken.

Vad gillar du att göra på din fritid?
– Dansa till takterna av deep/tropical house, gå på festivaler, träna, laga och äta massa mat, titta på serier. Tycker även om att gå på mässor för att få inspiration, sist var till exempel Eget Företag, Fotomässan och Sthlm Food & Wine.

Berätta en sak vi inte vet om dig?
– Jag älskar att spendera tid i duschen och tar gärna med mig ett glas vin och ett avsnitt av en bra serie när jag vill slappna av efter en lång arbetsvecka. Multitasking när det är som bäst. Mitt rekord hittills är 3,5 timme. Slå det om ni kan.

Vi är jätteglada över att Sandra valde just oss och hoppas att hon ska trivas på Eventomatic. Varmt välkommen! 🙂 


Last but not least among the additions to team Eventomatic is Sandra Haglöf, our new Assistant Event Coordinator & Administrator.  She also got to answer a few quick questions so you can get to know her a little better. 🙂

How is it that you started working for Eventomatic?
– Two years in a row I’ve worked extra with Eventomatics sister company StudentEvent as a supervisor and established a good contact with the company. So when I finished studying and was looking for a full-time job, it was perfect timing as I saw their job ad on Facebook. Event and services lies close to my heart so it felt like a perfect match to work for Eventomatic as we share the same values.

What is your job role with us?
– As an event coordinator and administrator, I will take care of the incoming bookings but also the blog, newsletter, social media and help out with things around the office.

What do/do you hope to contribute to Eventomatic?
– A high drive, creativity and experience from both the event and service industry.

What did you do before you came to Eventomatic?
– During the days I studied concept development in event and tourism at IHM Business School and during the evenings/on the weekends I worked with various events and also as a project manager/social media manager for the training trip Hälsokicken.

What do you like doing in your spare time?
– Dance to the beats of the deep/tropical house, go to festivals, workout, cook and eat lot of food, watch series. I also like to go to trade shows to get inspiration, the latest one was Startup fair, Photo Fair and the Stockholm Food & Wine festival.

Can you tell us one thing we do not know about you?
– I love to spend time in the shower and don’t mind bringing a glass of wine and an episode of a good series to relax after a long work week. Multitasking at its best. My record so far is 3,5 hours. Beat that if you can.

We are delighted that Sandra chose us and hope that she will thrive on Eventomatic. Warm welcome! 🙂