I helgen fanns vår Fotomat med Green Screen ute på Lava i Kulturhuset inför premiären av Robert Kirkmans nya serie Outcast. Till detta event hade vi tagit fram en speciallösning där vi kombinerat en green screen tillsammans med en grön kub som besökarna kunde ligga på för att ge sken av att de svävar i luften. Därefter skalades bilden ned och placerades på en förbestämd position för att matcha in skuggor m.m. i bakgrundsbilden. Riktigt häftig!

This weekend our Open air booth was situated at Lava in Kulturhuset due to the premiere of Robert Kirkmans new series Outcast. For this event we had created a special solution were we combined a green screen with a green cube for the visitors to lay on top of to give the appearance that they were floating in the air. Finally, the picture is scaled down and placed on a pre-defined position to match shadows etc in the background image. Really cool!

2016-5-7-49251

2016-5-8-56919

Ett litet klipp från ”bakom kulisserna”